afb. G.J. Dukker

Nieuwstraat 32

Rijksmonument

Nieuwstraat 32

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Nieuwstraat 32
1e Nieuwstraat C 103 (????)
1865jhr. mr. J.B.A.J.M. Verheijen (E.r. inspect. van het lager onderwijs in Noordbrabant, lid der provinciale staten en van den gemeenteraad)
1875jonkh. mr. J.B.A.J.M. Verheijen (inspect. van het lager onderw. in Noordbrab., lid van de tweede kamer der staten generaal)
1e Nieuwstraat C 102 (1880)
1881jonkhr. mr. J.B.A.J.M. Verheijen (inspecteur in de 1ste Inspectie van het lager onderwijs in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland)
Nieuwstraat C 102 (????)
1908jhr. mr. F.X. Verheijen (rechter, consulair-agent van Frankrijk)
Nieuwstraat 32 (1909)
1910jhr. mr. F.X.A. Verheijen (raadsheer)
1928M. Swanenburg - jhr. mr. E.C.F.X. Verheijen - jhr. mr. F.X.A. Verheijen
1943A.J. Briels (directeur van een tabakshandel) - P. Briels (kantoorbediende) - N.V. Vereenigde Tabakshandel 'Veta' (sigaren, sigaretten, tabak)