afb. L.M. Tangel

Nieuwstraat 29

Het korps gemeentepolitie was hier gehuisvest van 1945 tot 1960.
Van Gevangenenpoort tot Orthenpoort (1994) 39-51
Adresboeken
Nieuwstraat 29
1e Nieuwstraat C 83 (1880)
1881jonkh. mr. P.M.F. van Meeuwen (advokaat-generaal bij het gerechtshof)
Nieuwstraat C 83 (????)
1908jhr. mr. P.M.F. van Meeuwen (president Gerechtshof)
Nieuwstraat 29 (1909)
1910jhr. mr. P.M.F. van Meeuwen
1928wed. mr. H.G. van Sonsbeeck
1948Commissariaat van Politie