afb. Havang, 16 september 2010

Nieuwstraat 2

Rijksmonument

Nieuwstraat 2

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Nieuwstraat 2
Nieuwstraat C 53a (????)
1908F. Goossens (musicus er rep. muziekinstr.)
Nieuwstraat 2 (1909)
1910L. Goossens (goudsmid)
1928J.A.C.M. Verlinden
1943A. Horn (expeditie-bediende)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 67

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 191

n: vermelding in een voetnoot