afb. G.J. Dukker

Nieuwstraat 46

Adresboeken
Nieuwstraat 46
1e Nieuwstraat C 105 (????)
1e Nieuwstraat C 105 (1880)
1881mr. J.H.C. Cazius (raadsheer in het gerechtshof)
Nieuwstraat C 105 (????)
1908J.A.C. Hezenmans (bureauchef Ned. Bank gem. archiv.) - L.C. Hezenmans (architect)
Nieuwstraat 46 (1909)
1910wed. L.C. Hezenmans
1928mr. A.J.M.H. Baar
1943C.J.F.M. van den Eerenbeemt (koopman)