Molenstraat 2

Pand waarvan de zijgevel over een lengte van meer dan 30 meter op een langs de Vughterstroom staande muur is gefundeerd. In 1973 werd de fundering tot 50 cm boven de waterlijn hersteld. In 1982 startte het herstel van de funderingen van 50 cm boven de waterlijn tot maaiveldhoogte. In 1985/1986 werd het pand gerestaureerd. De eigenaar van het pand bouwde de tegen de zijgevel aangebrachte gemetselde brug.
De Binnendieze van 's-Hertogenbosch
Rijksmonument

Molenstraat 2

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Molenstraat 2
Molenstraat H 199 (????)
1908Th.F.J. van de Sandt (sigarenfabrikant)
Molenstraat 2 (1909)