Molenstraat 18

De overkluizing onder de panden Molenstraat 16 en 18 is blijkens een sluitsteen gebouwd in 1776 en verkeerde -met de daarop staande verbouwing- in 1973 in een dermate slechte staat dat het verboden was er onder door te varen.
De Binnendieze van 's-Hertogenbosch
Adresboeken
Molenstraat 18
Wijk ? (????)
1832Johannes Philippus Zimmermans (eigenaar)
Molenstraat H 190 (????)
1908wed. Mekers
Molenstraat 18 (1909)