afb. G.J. Dukker

Molenstraat 16

De overkluizing onder de panden Molenstraat 16 en 18 is blijkens een sluitsteen gebouwd in 1776 en verkeerde -met de daarop staande verbouwing- in 1973 in een dermate slechte staat dat het verboden was er onder door te varen.
De Binnendieze van 's-Hertogenbosch
Rijksmonument

Molenstraat 16

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Molenstraat 16
Molenstraat H ongen. (????)
Molenstraat 16 (1909)
1985Woon & Fleur