afb.

Minderbroedersstraat 14-16

Bouwhistorie

Minderbroedersstraat 14-16

319
Literatuur
M 863.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 319
Gemeentelijk monument

Minderbroedersstraat 14-16

2
3
4
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Adresboeken
14
Minderbroederstraat B 316 (????)
1865wed. J.H. Nieman (winkelierster in gemaakte kleederen)
Minderbroederstraat B 340 (1880)
1908wed. W.Th. Smit-Niemann (winkelierster)
Minderbroedersstraat 14 (1909)
1910wed. W.Th. Smit-Niemann (winkelierster)
1928I. van Dijk
1973Louis v/h Neefs (behangboutique)
1943L.A.H. Neefs (winkelier)
16
Minderbroedersstraat B ongen. (1908)