Minderbroedersstraat 25

De Trouw

Mosmans

Minderbroedersstraat

53
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 53
Adresboeken
Minderbroedersstraat 25
Minderbroederstraat B 378 (????)
1865W. Kivits (kleedermaker en winkelier in oude kleederen)
1875W. Kievits (mr. kleermaker en winkelier) - L.M. Spee (koopman in bedden en veeren) - P.L. van Tielraden (winkelier in koper en blikwerken)
Minderbroederstraat B 411 (1880)
1881A. Boelens (kleerm. winkel in bedden) - J. van der Horst (mr. schoenmaker)
1908A.W.A. Boelens (koopman in eigen gem. kleederen) - F.J. van den Broek (kleermaker)
Minderbroedersstraat 25 (1909)
1910A.W.A. Boelens (koopman in eigen gem. kleederen)
1928A.W.A. Boelens
1943A.W.A. Boelens (koopman in confectie)