afb. Uitgeverij N.J. Boon, 1903

Markt 55

Schild van Frankrijk

Voorkelder, kelder eind 16e eeuw zeker aanwezig.
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
Bouwhistorie

'Schild van Frankrijk' (1583)

Markt 57

208
209
Literatuur
ARB I 103 f 73r (1583); BP R 1215 f 211v (1445); BP R 1249 f155v (1479); CB 1520 f 14v; CB 1573 f 17v; HT 1553; M 205; vSvY III, 343-345; Z 1502/'3, 1506/'7, 1511/'12' 1552/'53.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 208-209
Krantenartikel

Provinciaal Nieuws enz.

2
Venloosche Courant | zondag 11 mei 1902 | 2
Mosmans

Markt

29
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 29
Sasse van Ysselt

De Kroon van Frankrijk

343
344
345
Noten
1.In het Suite du Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas 1661-1686 p. 64 wordt gezegd, dat hij was un noble en gehuwd met Elisabeth van Polanen, issue de la maison de Wassenaer; uit de Bossche Schepenregisters blijkt echter van deze voornaamheid niets.
2.Zij heet op hare grafzerk, gelegen hebbende in de kerk te Rumpst: van Weerdt genaamd van der Stegen. (Zie gemeld Suite du Supplément p. 64.)
3.Hun laatste mannelijke afstammeling Johannes Gualtheris van Coehoorn van Houwerda, geboren 1802, zoon van Menno Ludovicus en Adriana Cornelia Pla, overleed als gepensionneerd kolonel van het Tweede Regiment Infanterie ongehuwd te Princenhage 1 Mei 1886.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 343-345
Adresboeken
Markt 55
Markt C 435 (????)
1865J.J. Gostelie (sigarenfabrijkant en winkelier in koloniale waren)
1875J.J. Gostelie (sigarenfabriekant en winkelier in kolonialewaren) - J.L. de Jong (partikulier)
Markt C 462 (1880)
1881Comp. J.R. en H. Gostelie & (fabriekanten in talk en handelaren in margarine)
1902J.J. Jzn. Gostelie (sigarenfabrikant)
1908wed. D.P. de Booij-Schiedges (fabr. in Milit. equipementst.) - Firma wed. J.J. Gostelie (tabakskerverij) - Jan Gostelie (sigarenfabrikant) - B. Meeuwissen (winkeljuffrouw)
Markt 55 (1909)
1910Firma wed. J.J. Gostelie (tabakskerverij) - Jzn., Jan Gostelie (sigarenfabrikant en winkelier) - B. Meeuwissen (winkeljuffrouw)
1928L.J. Jonkergouw - wed. L.J. Jonkergouw
1943L.J. Jonkergouw (horlogemaker) - wed. C. Jonkergouw-Kuijpers
1961A.J. Rademaker (Hotel Central)