afb.

Markt 15

Het Wit Lavoir

Dit pand heeft een zogenaamde potkelder gelegen om de hoek, in de Kolperstraat. Een potkelder is een huisje dat als een opbouw dienst deed als afscherming van een kelderingang, aan de straatkant, tegen ongewenste gasten en regenwater. Potkelders werden soms ook wel bewoond en ze werden vaak ook gebruikt als plaats waar men zijn ambacht uitoefende.
Stadsgidsenwerk
Achter de voorgevel

Amicitia

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 17 februari 1994
Benaming
Jaar
Naam
Bron
????
Het Hollandsch Koffiehuis
1830
Nederlandsch Koffiehuis
Bouwhistorie

'Het Wit Lavoir', achterhuis 'In den Witte diamant'

Markt 15

381
Literatuur
CB 1520 f 40v; CB 1573 f 43v; HT 1553; M 227 en 228; vSvY III, 423-428.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 381
Kelder
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
Mosmans

Markt

31
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 31
Rijksmonument

Markt 15

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004  
Sasse van Ysselt

Het Neerlandsch Koffiehuis

423
424
425
426
427
428
Noten
1.Men zie over zijne familie Reg. n° 155 f. 47 vso en n° 167 f. 189 vso.
2.Zijne vrouw was Pieternella van Eyck, die hem schonk:
a. Carel van Dockum, geboren in 1642 en in 1711 woonachtig te Breda en b. Jacob van Dockum.
3.Over haar waren in 1617 voogden Peter Henrickszn van Oudenhoven en Willem Janszn Want.
4.Haar zoon was Carel van Dockum.
5.Reg. n° 601 f. 239 vso.
6.Zij was die van de Unitarissen Daendels en Midderigh.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 423-428
Artikelen
1989

Jeroen van Os

"Eene vereeniging van vrienden" gedenkboek van de Bossche sociëteiten Amicitia en De Zwarte Arend
Thoben Offset (Nijmegen 1989)
 
1994

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Amicitia
Brabants Dagblad donderdag 17 februari 1994
 
Charter
1600

Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845

Akte van verklaring, verleden voor Leonard Vos en Franc Bardoul, schepenen van 's-Hertogenbosch, door Elisabeth Ververdonck, weduwe Johannes Lieberts, gewoond hebbende in Vlijmen, als erfgename van Johannes Lambertszn van Berlickum, priester, dat zij aflossing gekregen heeft van halve rente groot 10 gulden op huis "Het Wit Lavoir" aan Markt in 's-Hertogenbosch, tussen Kolperstraat en huis van apotheker Arnold Plevier, welke rente genoemde priester indertijd gekocht had van Otto van Asperen als man van Catharina van Beest, 14 december 1600.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Adresboeken
Markt 15
Markt A 8 (????)
1875A.C. Vermeulen (koffiehuishouder)
Markt A 8 (1880)
1881J.H. Hegeman (koffiehuis)
1908J.Ph.M. Mûhlstaff (koffieh. en restauratiehouder) - Societeit 'Amicitia'
Markt 15 (1909)
1910J.Ph.M. Mûhlstaff (koffiehuish. 'Neerl. koffiehuis') - Societeit 'Amicitia'
1928J.Ph.M. Mühlstaff - Neerlandsch Koffiehuis
1943C.M. de Gier (kastelein) - Chr. de Gier (Neerlandsch koffiehuis)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 60

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 410; II. 301

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) '143, 232, 233, 264, 265

n: vermelding in een voetnoot