afb. Gerard Monté, 13 juli 2001

Markt 11

De Zwarte Arend

Was begin 16e eeuw een herberg. In 1782 eigenaar "De Groote Sociėteit". In 1821 eigenaar "De Nieuwe Sociėteit", die later "Sociėteit de Zwarte Arend" heette. In de Tweede Wereldoorlog was het de officierscasino voor de S.S. en "De Nederlandsche Arbeidsdienst". Vervolgens werd het nog gebruikt door de Stoottroepen. Het was in de jaren 50 een militair tehuis. De zinken arend die in 1863 op het dak werd geplaatst staat nu in de tuin van het pand Peperstraat 15, een nieuwe arend is in februari 1997 op de gevel geplaatst. De oude arend is van zink, de nieuwe van kunststof.
De voorkelder is volgestort.
Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
Achter de voorgevel

De Zwarte en Witte Arend aan de Markt

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad vrijdag 27 september 1996
Bossche monumenten

Sociėteit in De Zwarte en Witte Arend aan de Markt

door Ed Hupkens

23
Stadsblad woensdag 19 september 2018 | 23
Bouwhistorie I

'De Zwarte Arend'

Markt 11 (links)

360
Literatuur
CB 1520 f 41 en 1573 f 44; Ht 1553; M 231 en 232; P 1569; vSvY III, 435-422; Z 1502/'3.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 360
Bouwhistorie II

'De Witte Arend'

Markt 11 (rechts)

360
Literatuur
CB 1520 f 41 en 1573 f 44; Ht 1553; M 231 en 232; P 1569; vSvY III, 435-422; Z 1502/'3.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 360
Kelder
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
Mosmans

Markt

31
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 31
Rijksmonument

Markt 11

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004  
Sasse van Ysselt

De Zwarte en de Witte Arend, thans alleen de Zwarte Arend

435
436
437
438
439
440
441
442
Noten
1.Deze had een zoon Petrus en eene dochter Brigitta.
2.Zij waren Dorffa, echtgenoote van Henrick Kemp Henrickszn Willelma, huisvrouw van Henrick Heeren Gooswijnzn, Frans en Agnes, huisvrouw van Gijsbert, zoon van Jan Ysbrants. Ook zal nog hun kind geweest zijn (zie Reg. n° 202 f. 367) Agatha Jonckers, de echtgenoote van Johannes Pleyerkans.
3.Dit huis heette later de Witte flesch.
4.Zij zoon Maximilianus van Ensse werd 16 Juli 1611 in de Kruiskerk te den Bosch gedoopt (Taxandria XVI p. 44.)
5.Dit huis was denkelijk het na te melden huis de Groenenburg.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 435-442
Van Gaal / Verhagen

De Zwarte Arend (Markt 11)

18
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 18
Afbeeldingen

24 juni 1958
     
Artikelen
1989

Jeroen van Os

"Eene vereeniging van vrienden" gedenkboek van de Bossche sociėteiten Amicitia en De Zwarte Arend
Thoben Offset (Nijmegen 1989)
 
1996

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : De Zwarte en Witte Arend aan de Markt
Brabants Dagblad vrijdag 27 september 1996 (foto)
 
1997

H. Blankert

De Zwarte Arend
KringNieuws 2 (1997) 2
 
Adresboeken
Markt 11
Markt A 103 (????)
1790Sociėteit bron
Markt A 6 (????)
1865A.P.H. Kusters (kastelein in de Societeit de Zwarte Arend)
1875F. Foblets (kastelein in de Societeit de Zarte Arend) - jhr. mr. J.L.E.M. de Kuijper (substituut griffier bij de arrondissements-rechtbank)
Markt A 6 (1880)
1881H.B. Hegeman (kastelein societeit zwarten arend)
1908H. Cuppen - wed. F. Cuppen-Brouwer (kasteleinesse) - mr. V.Th.J. Mutsaers (griffier kantongerecht) - Sociėteit de Zwarte Arend
Markt 11 (1909)
1910H. Cuppen - wed. F. Cuppen-Brouwer (kasteleinesse) - mr. V.Th.J. Mutsaers (griffier kantongerecht) - Sociėteit de Zwarte Arend
1928H. Cuppen - wed. F. Cuppen - Ir. R.C.H. Schüngel - Sociėteit de Zwarte Arend
1943A.C.J. Borsboom (portier)
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 410; II. 301

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 143, 232, 233, 241, 264

n: vermelding in een voetnoot