afb. A.F.A.M. Wetzer, 21 oktober 2010

Louwschepoort 89-83

Het Pand

Bossche monumenten

15e-eeuws bewaard relict

door Ed Hupkens

5
Stadsblad woensdag 22 juli 2015 | 5
Bouwhistorisch onderzoek

Louwschepoort 83-89 "Het Pand"

Gemeente 's-Hertogenbosch
Rijksmonument

Louwschepoort 47

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Boeken
2008

Mark Bimmel, Harriën van Dijk, Irene Dekker en Johan van den Eijnden

Louwschepoort 83-98 "Het Pand"
Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM)
Kunstafbeeldingen
 

Toegangspoort tot 'Het Pand', z.j.

vervaardiger: Herman Moerkerk (1879-1949)
techniek: olieverf op doek, 40.0 x 50.0 cm

'Het Pand' was een deel van het klooster van de Zusters van Orthen en is gelegen aan de Louwse Poort.
P. van der Heijden, 's-Hertogenbosch
Open Monumentendag
2001 Verborgen tussen de bebouwing langs de Zuid-Willemsvaart bevindt zich het laatste bovengrondse restant van het 15e eeuwse Zusters van Orthenklooster, de voormalige refter (eetzaal). Dit klooster werd omstreeks 1423 gesticht voor de Zusters van het Gemene Leven. Enige tijd later vestigden ook de Broeders van het Gemene Leven zich bij het klooster waardoor het een zogeheten dubbelklooster werd. In 1481, tijdens de bijeenkomst van het Kapittel van het Gulden Vlies onder leiding van hertog Maximiliaan van Oostenrijk, logeerden zijn vrouw Maria van Bourgondië en hun 3-jarig zoontje Philips (de Schone) in het klooster. Bij deze gelegenheid werd de jonge Philips in de St. Jan tot ridder geslagen. Na de opheffing van het klooster in de 17e eeuw werden de gebouwen in onderdelen in 1692 verkocht aan particulieren. 'Het pand' kwam dat jaar in eigendom van de Bossche burger Rogier van Heeze die het bezit onderbracht in een naar hem genoemde stichting en het gebouw bestemde voor de huisvesting van arme alleenstaande mannen en vrouwen. Deze Fundatie van Rogier van Heeze is nog steeds eigenaar van 'het Pand'. Het wordt momenteel verhuurd aan beeldende kunstenaars.
Het voormalige reftergebouw is alleen nog op begane grond niveau middeleeuws van oorsprong, de verdieping en kap van het gebouw dateren uit de 19e eeuw. Op begane grond zijn de 15e eeuwse moer- en kinderbalken met muurstijlen bewaard gebleven en is de zijmuur van de zijgang voorzien van kaarsnissen, de gangvloer bestaat uit zwartmarmeren tegels.
Open Monumentendag 2001
 
Adresboeken
Louwschepoort 8987
Louwschepoort D 26 (????)
1865wed. A. Zeele (water en vuurverkoopster, winkelierster in komeneischwaren)
Louwschepoort D 26 (1880)
Louwschepoort 47 (1909)
1928wed. M. Arts - wed. C.W. Beaudoux - wed. Chr. Boeren - G.F. Gloudemans - mej. A.C. Gremmé - mej. W.D. Kuijpers - mej. J.M. Langens - H.J. Nieuwhart - wed. W. Pennings - mej. G. van de Pol - wed. J.M. van Santvoort - mej. A.J.M.C. Schrijner - wed. A. van Zon
1943G.L. Gloudemans (kantoorbediende) - M.W. Kuiper-Brak - L. de Laat - wed. M. Leduc-van den Dungen
Louwschepoort 89-87 (????)
Louwschepoort 8583
Louwschepoort D 26a (????)
Louwschepoort 45 (1909)
1928wed. C.P. Meijs
Louwschepoort 85-83 (????)
Afbeeldingen
Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 189

n: vermelding in een voetnoot