afb. A.F.A.M. Wetzer, 9 oktober 2008

Louwschepoort 4

Dit in 1971 fraai gerestaureerde middeleeuws woonhuis is gebouwd aan de achterzijde van een breed huiserf van de Hinthamerstraat (nummers 102 en 104) dat zich oorspronkelijk uitstrekte van deze straat tot aan de Binnendieze (Groote Stroom). De eerste bewoningssporen op deze locatie gaan terug tot de periode 1200-1275. De Louwschepoort zal als straatje zeker omstreeks het midden van de 14e eeuw hebben bestaan, aangezien de stenen huizen aan het straatje op die periode waren georiënteerd (de naam 'Louwschepoort' dateert overigens pas uit de 17e eeuw). Ook de oorsprong van het pand Louwschepoort 4 gaat terug op de 14e eeuwse periode, afgaande op de aangetroffen funderingen in de kelder. Het huis is waarschijnlijk een slachtoffer geweest van de grote stadsbrand van 1419, want het is kort daarna herbouwd in de huidige vorm. Het linkerdeel (Louwschepoort 2) was aanvankelijk slechts één verdieping hoog met een lessenaarsdak tegen het rechterdeel nr. 4. Later in de 15e of vroege 16e eeuw is het linkerpand met een verdieping verhoogd. Aan de voorzijde van het pand nr. 4 is op de verdieping een middeleeus venster (kloosterkozijn) gerecontrueerd. Bij de voordeur is te zien dat het gebouw aan de voorzijde een uitgebouwde traptoren heeft gehad. De in deze buitenmuur opgenomen kaarsnis diende oorspronkelijk voor de inwendige verlichting van dit trappenhuis. In het interieur van het woonhuis zijn de middeleeuwse moer- en kinderbalken in het zicht gebracht.
Open Monumentendag 2001
Afbeeldingen

Onbekend
     
Artikelen
1970

Redactie

Pand Louwsepoort in Den Bosch behouden maar ...
Heemschut 6 (1970) 144-145
 
1970

Redactie

Op het nippertje voor totale ondergang behoed. Herenhuis Louwse Poort 2-4 zal worden gerestaureerd
Brabants Dagblad zaterdag 11 juli 1970 (foto)
 
1974

Redactie

Restauratie aanzet van fijn woonkwartier? Jan van Eerden redde Louwsepoort 2-4 van sloop
Brabants Dagblad dinsdag 26 maart 1974 (foto)
 
1993

H.W. Boekwijt en E. Nijhof

Van straat tot stroom
's-Hertogenbosch 3 (1993) 90-96
 
Adresboeken
Louwschepoort 4
Louwschepoort D 25a (????)
Louwschepoort 4 (1909)
1928wed. A.J. Chamboné - J.P.W. Donckers - J. Moors - A. Sledsens - wed. F.A. van Veghel
1943L.F. Denis (sigarenmaker) - J.C. van Hoesel
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 56

n: vermelding in een voetnoot