afb.

Burgemeester Loeffplein 70b-c

Stergebouw

Rijksmonument

Ziekenpaviljoen

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Open Monumentendag
2015

Stergebouw

In 1907 namen de regenten van het gasthuis het besluit om het sterk verouderde, middeleeuwse gasthuis te verbouwen tot een voor die tijd modern ziekenhuiscomplex. Het ontwerp lag in handen van architect Th. J. Klompers en in het bijzonder rijksbouwkundige L. Vrijman. Het uit 19111913 daterende ziekenhuis werd volgens de nieuwste inzichten in de ziekenzorg gebouwd.
Het bestaat uit een viertal vleugels in de vorm van een Andreaskruis waarin de ziekenzalen zijn ondergebracht. Aan de noordzijde waren de operatiekamer en de kamer van de geneesheer-directeur gelokaliseerd. Aan de buitenzijde vertoont het gebouw nog enige ornamenten in neorenaissancestijl.
Momenteel is hier de showroom van Roderick Vos, designer.
Magazine Open Monumentendag (2015) 35