afb. A.F.A.M. Wetzer, 23 juni 2019

Lepelstraat 45

Het Keershuis

Op de hoek van Sint Jansstraat en Lepelstraat staat het 'Keershuys', nu café-restaurant. Volgens de overlevering verkocht men hier kaarsen aan voerlui die in de vroege morgen en avond de stad verlieten via de Sint Janspoort. Het is een van de oudste panden van de stad: het heeft 13e-eeuwse fundamenten, er zijn 14e-eeuwse bouwfragmenten gevonden en de vorm is nog grotendeels 15e-eeuws, dankzij de overdragende zijgevel in de Sint Jansstraat. De voorgevel is in de 19e eeuw tegen het huis geplaatst. Voor die tijd had het pand een houten voorgevel. Tegen de linker zijmuur bevinden zich op de tussenverdieping nog fragmenten van een muurschilderingen uit verschillende perioden. Het oudste dateert uit 1500. Het stelt een kruisdragende Christus voor.
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 53
Achter de voorgevel

Het Keershuis

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad • donderdag 23 november 1995
Bossche monumenten

Middeleeuwse verlichting

door Ed Hupkens

5
Stadsblad • woensdag 4 februari 2015 • 5
Rijksmonument

Lepelstraat 12

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
1995

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Het Keershuis
Brabants Dagblad donderdag 23 november 1995 (foto)
 
2000

Bart Klück

Het Keershuis : Zevenhonderd jaar bouwgeschiedenis van een Bosch huis
De onderste steen boven (Utrecht - 's-Hertogenbosch 2000) 133-143
 
2003

Marieke van Riel

Het Keershuis
De Zelfkrant (2003)
 
2013

Hotelkamers in ’t Keershuys

Toine van Stiphout, eigenaar van restaurant ’t Keershuys in de Bossche Lepelstraat, wil in het pand waarvan hij eigenaar is een hotel beginnen. Hij hoopt hotel en restaurant vanaf volgend jaar te combineren.
Marc Brink | Brabants Dagblad dinsdag 30 juli 2013 | 26
 
Bouwhistorie
1973

Archief Architectenbureau Teering-Van de Laar

Restauratie Keershuis
Lepelstraat 12
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Dossier
1951 Gemeente 's-Hertogenbosch 19 november 1951
Aanbrengen nummer 12 (Lijstenfabriek Coppens)
Stadsarchief 's-Hertogenbosch
 
Adresboeken
Lepelstraat 45
Lepelstraat H 90 (????)
1865Th.J. Donckers (mr. broodbakker)
1875M. Steenbergen (mr. broodbakker)
Lepelstraat H 119 (????)
1881L. de Beer (bode bij het provinciaal bestuur) - M. van de Meerendonk (broodbakker)
1908H. van Elswijck (broodbakker)
Lepelstraat 12 (1909)
1910H. van Elswijck (mr. broodbakker)
1928F.H.M. Willems
1951Coppens' Lijstenfabrieken
Lepelstraat 45 (1987)
1991dhr. T.P.M. Warring (café-bistro 't Klavier)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 55, 56

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 136

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 20

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 191

Hans Willems e.a., De onderste steen boven (2000) 133-143

n: vermelding in een voetnoot