afb. 11 juli 2007

Van Lennephof 1-20

Van der Vaart

Van Lennephof 1-8, 9-20, 21-26

195
J.M.M. (Jan) van der Vaart, Inventarisatie Zuid (2008) 195-196
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.M. (Jan) van der Vaart, Inventarisatie Zuid (2008) 195-196

n: vermelding in een voetnoot