afb.

Lamstraatje 1

Gemeentelijk monument

Postelstraat 30-32 / Lamstraatje 1

1
2
3
4
Gemeente 's-Hertogenbosch
Adresboeken
Lamstraatje 1
Lamstraatje H 247 (????)
Lamstraatje 1 (1909)