afb. L.M. Tangel

Krullartstraat 18

De Roch

Mosmans

Krullestraat

73
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 73
Adresboeken
Kruisstraat 18
Fonteinstraat A 261 (????)
1865J.A. de Bruijn (mr. kleedermaker en winkelier) - B. Lang (gepensionneerd wachtmeester der mareechaussee)
1875P.J. Hanff (mr. schoenmaker)
Fonteinstraat A 262 (1880)
1881P.J. Hanff (mr. schoenmaker)
1908P.J. Hanff (schoenmaker)
Krullartstraat 18 (1909)
1910A. van Gulick (mr. schilder) - J. Heesbeen (schoenmaker)
1914A. van Gulick (mr. schilder)
1919W. v.d. Heuvel-Krijbolder (in suikerwerken)
1928J.A.H. Habets - wed. W. van den Heuvel