Kruisstraat 7

Bouwhistorie

Kruisstraat 7

442
443
Literatuur
Gudde 1974, 12-13; M 623.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 442-443
Mosmans

Kruisstraat

X
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) Supplement X
Adresboeken
Kruisstraat 7
Kruisstraat B 274 (????)
1865A.F. van Ertrijck (boekhouder en assuradeur)
1875L. Krijnen (mr. huisschilder) - K. Kunen (commies) - C.W. Snelders (boekhouder)
Kruisstraat B 296 (1880)
1881L. Krijnen (mr. huisschilder)
1908A. van de Ven (tailleuse) - wed. P. v.d. Ven (depôth. 'Korenbloem')
Kruisstraat 7 (1909)
1910A. van de Ven (tailleuse) - wed. P. van de Ven (depôth. 'Korenbloem')
1928P.N.J. Gussenhoven - mej. A.M. van de Ven