Kruisstraat 5

Het Turkse Hoofd

Bouwhistorie

'Het Turkse Hoofd' (1606)

Kruisstraat 5

443
Literatuur
Gudde 1974, 12-13; M 624; vSvY, I 181.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 443
Mosmans

Kruisstraat

47
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 47
Adresboeken
Kruisstraat 5
Kruisstraat B 275 (????)
1865wed. J. Dalessi (schoorsteenveegster en winkelierster)
1875wed. J. Dalessi (bakker) - wed. M.W. Janssen (winkelierster)
1877wed. J. Delessi (bakker)
Kruisstraat B 297 (1880)
1881wed. J. Dalessi (baker)
1908H. Heiligers (bode Gouvernement)
Kruisstraat 5 (1909)
1910H. Heiligers (bode gouvernement)
1928J.J. van Well
Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 165, 199

n: vermelding in een voetnoot