Kruisstraat 45

De Drie Schelvisschen

Bouwhistorie

'De Drie Schelvisschen' en 'De Salm'

Kruisstraat 45 en Kruisstraat 43

419
Literatuur
M 609 en 610.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 419
Mosmans

Kruisstraat

46
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 46
Adresboeken
Kruisstraat 45
Wijk ? (????)
1832Mathijs Wattenberg (vischkoper)
Kruisstraat B 256 (????)
1865J.B. Marijnen (koopman in oude ramen en kozijnen)
1875W. Compter (koffijhuishouder) - M.B. Kennis (mr. kleermaker en winkelier) - J. Werten (beeldhouwer)
Kruisstraat B 277 (1880)
1881M.B. Kennis (mr. kleermaker en winkelier)
1908C. de Rooij (bakker)
Kruisstraat 45 (1909)
1910Chr. van Beugen (slagersbediende)