afb. G.J. Dukker

Kruisstraat 44

Het Klaverblad

Deze kapitale houten gevel werd in 1875 gesloopt. Men vindt er een afbeelding van in Album van 's Hertogenbosch, 1860.
Namen van ruim tweehonderd huizen te 's-Hertogenbosch in de 16e en 17e eeuw
Mosmans

Vischmarkt

51
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 51
Verhalen en legenden

Klaverblad

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 26 oktober 1989
Artikelen
1978

Redactie

Het Klaverblad
KringNieuws 21 (1978)
 
1989

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Het Klaverblad
Brabants Dagblad donderdag 26 oktober 1989 (foto)
 
Adresboeken
Kruisstraat 44
M 788

Het Cleverblad (1603)
Kruisstraat H 154 (????)
1865wed. J. Latour (winkelierster in koloniale waren en tabakskerfster)
1875N.J. Crefcoeur (kantoorbediende en herbergier) - M.J. Koenen (hoofdonderwijzer)
Kruisstraat H 203 (1880)
1881N.J. Crefcoeur (kantoorbed. en koffiehuishouder)
1908A.L.J. Crefcoeur (café het Klaverblad)
Kruisstraat 44 (1909)
1910J. Crefcoeur (caféhouder)