Kruisstraat 43

De Salm

Bouwhistorie

'De Drie Schelvisschen' en 'De Salm'

Kruisstraat 45 en Kruisstraat 43

419
Literatuur
M 609 en 610.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 419
Mosmans

Kruisstraat

46
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 46
Adresboeken
Kruisstraat 43
Kruisstraat B 257 (????)
1865J.M. van Beugen (mr. schoenmaker) - C. Hofmans (mr. mandenmaker) - Th. van Mierlo (reiziger)
1875wed. J. van Beugen (partikuliere) - wed. Jos. van Beugen (partikulier) - M.B. Smits (agent van politie)
Kruisstraat B 278 (1880)
1881wed. C. van Beugen (partikuliere) - wed. J. van Beugen (partikuliere)
1908J. van Asten (particulier) - A.C.G. Geenen (koopman) - wed. A. v.d. Runstraat (tailleuse)
Kruisstraat 43 (1909)
1910E. Amiot (kleermaker) - G. van der Loo (coiffeur) - wed. P. van de Runstraat (tailleuse)
1928J.F. Burg - H.M.C. van Dommelen - J.J. van Wijk - N.P. van Wijk
1943P.W. van Hal (spoorwegarbeider) - A.H. Halewijn (expeditiebedrijf)