Kruisstraat 40

De Ekster : De vergulde Ster

Mosmans

Kruisstraat

46
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 46
Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Huis met eenvoudige gepleisterde lijstgevel XIXB, met onderpui en raamomlijstingen uit 1913. Balklagen, kap en interieur XIXB, kelder met tongewelf.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
Adresboeken
Kruisstraat 40
M 606

Kruisstraat H 155 (????)
1865I.A. van Ham (mr. schoenmaker) - D. Morel (hofmeester op eene stoomb.)
1875J.A. van Ham (mr. schoenmaker)
Kruisstraat H 204 (1880)
1881J.A. van Ham (mr. schoenmaker)
1908wed. J.A. van Ham-Eras (schoenmakerij)
Kruisstraat 40 (1909)
1910wed. J.A. van Ham-Eras (schoenmakerij)
1923Johannes N. Driessen (ambtenaar Ned. Spoorwegen)
1928J.A.H.M. Vroemen
1943C. Latinga (hotelier)