Kruisstraat 38

De gekroonde Kreeft

Mosmans

Kruisstraat

46
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 46
Afbeeldingen

7 juni 1917
     
Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Huis met eenvoudige gepleisterde lijstgevel XIXB. Balklagen, kap en interieur XIXB. Kelder met tongewelf.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
Adresboeken
Kruisstraat 38
Kruisstraat H 205 (????)
1908Firma Fr. Furster (mineraalwaterfabriek)
Kruisstraat 38 (1909)
1910Firma Fr. Furster (mineraalwaterfabriek)
1928fa. Frans Fürster - J. van Thiel
1943N.V. J.M. van Thiel (fa. Frans Fürster) bier- en limonadefabriek