afb. G.J. Dukker

Kruisstraat 34-36

Mosmans

Snellestraat

46
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 46
Rijksmonument

Kruisstraat 34

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Kruisstraat 34
Kruisstraat H 206 (1880)
1881F. Rooijackkers (mr. meubelmaker)
1908L.J. van Stokkum (handel in rijw. en automobielen, verhuurinrichting)
Kruisstraat 34 (1909)
1910L.J. van Stokkum (handel in rijw. en automobielen, verhuurinrichting)
1928Lewenstein Naaimachinehandel
1943N.V. Amsterdamsche Naaimachinenhandel v/h A. Lewenstein
Kruisstraat 36
Kruisstraat H 156 (????)
Kruisstraat H 206a (1880)
1908A. Teulings
Kruisstraat 36 (1909)
1910A. Teulings
1928J.M. van Alphen - mej. J.C.H.M. van Alphen
1943J.C.M.M. Alphen (onderwijzeres) - J.F.M. van Alphen (apoth.-assistent) - J.M. Alphen (filiaalh. naaim.)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 53

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 199

n: vermelding in een voetnoot