afb. A.F.A.M. Wetzer, 4 augustus 2007

Kruisstraat 30-32 : De blinde Spiegel

bouwjaar: laatmiddeleeuws: XXa
huidige functie: winkel-woonhuis
oorspronkelijke functie: bedrijf-woonhuis

Gemeentelijk monument

Kruisstraat 30-32

Gemeente 's-Hertogenbosch
Kelder
Mosmans

Kruisstraat

46
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 46
Adresboeken
Kruisstraat 30
Kruisstraat H 207a (1880)
1881P. Mensert (opzichter bij 's Rijks waterst.)
1908A.G.J. Geijsen (hoofdcomm. posterijen) - J.P. Geijsen
Kruisstraat 30 (1909)
1910H. van Thiel-Cooijmans (agenturen)
1928A.W.M. van Thiel - G.J.M. van Thiel
Kruisstraat 32
Kruisstraat H 158 (????)
1865M.L. Warthenberg (vischhandelaar en poelier)
1875F.L. Wartenberg (poelier)
Kruisstraat H 207 (1880)
1881P.J. Bos (leraar aan de R.H.B.S.) - A. van Meer (koopman in manufacturen)
1908N.J.M.H. Boots (runds- en spekslagerij) - Fr. van Grinsven (klerk) - G. Heijn (remmer S.S.) - W. van Osch (timmerman)
Kruisstraat 32 (1909)
1910N.J.M.H. Boots (runds- en spekslagerij) - Fr. van Grinsven (klerk)
1928W. Hoskam - H.H.F. L'Herminez
1943W. Hoskam (schoenhandel, schoenmakerij) - W. Hoskam (schoenmaker)