afb.

Kruisstraat 3-1

De Blaasbalg

De Kruisstraat begint bij het huis 'De Blaasbalg'. Hier laat de Diest, onder de gewelven uitkomend, zich even zien. Boven het water, naast het huis, staat nog altijd de enige palmboom van Den Bosch. Dat plekje was vroeger een wat afgelegen hoekje van de tuin der Minderbroeders; men had er een z.g. pesthuisje gebouwd waar, in tijden van pest, de pater huisde die lijders aan de ziekte bezocht. Hij woonde daar wel eenzaam en afgezonderd maar dat was nodig omdat dan de gevaarlijke ziekte, voor het geval hijzelf besmet raakte, niet zo gemakkelijk op zijn medebroeders zou worden overgebracht.
Straat in Straat uit (1984) 79
Achter de voorgevel

Blaesbalk of Blaasbalg?

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 16 juni 1994
Bossche monumenten

Winterverblijf voor rijken

door Ed Hupkens

5
Stadsblad woensdag 22 juni 2016 | 5
Bouwhistorie

'De Blaasbalk'

Kruisstraat 3

443
Literatuur
M 625; vSvY I, 181-184.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 443
Mosmans

Kruisstraat

47
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 47
Rijksmonument

Kruisstraat 1

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
1991

Henny Molhuysen

Verhalen en Legenden : Hoog water
Brabants Dagblad donderdag 31 januari 1991 (foto)
 
1994

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Blaesbalk of Blaasbalg?
Brabants Dagblad donderdag 16 juni 1994 (foto)
 
Adresboeken
Kruisstraat 3
Kruisstraat B 276 (????)
1865L. Krijnen (mr. huisschilder) - J. Maissan (adjunct-commies ter provinciale griffie van Noordbrabant)
1875P.J. Verschueren (stadsbode)
Kruisstraat B 298 (1880)
1881P.J. Verschueren (stadsbode)
1908A.J. Offermans (stadsbode)
Kruisstraat 3 (1909)
1910A.J. Offermans (stadsbode)
1928J.H.M. Hendrix
Kruisstraat 1
Kruisstraat B 277 (????)
1865C. baron van der Duijn van Maasdam (generaal-majoor, buitengewoon adjudant van Z.M. den koning L.r., kommandeur der Dannebrugsorde, bevelhebber in de 1e militaire afdeeling)
1875A.J.A. van Lanschot (agent der nederl. bank)
Kruisstraat B 299 (1880)
1881A.J.A. van Lanschot (agent der nederl. bank)
1908A.J.A. van Lanschot (agent Nederlandsche Bank)
Kruisstraat 1 (1909)
1910A.J.A. van Lanschot
1928F.W.J. Ligtenberg
1948Centraal Magazijn
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 52

n: vermelding in een voetnoot