afb. A.F.A.M. Wetzer, 5 juni 2008

Kruisstraat 21

Sint Christoffel

Bouwhistorie

'Sint Christoffel' (1650)

Kruisstraat 19-21

441
Literatuur
M 619.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 441
Mosmans

Kruisstraat

47
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 47
Rijksmonument

Kruisstraat 19

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Afbeeldingen

Onbekend
     
Adresboeken
Kruisstraat 21
Kruisstraat B 270a (????)
Kruisstraat B 292 (1880)
1881H.M. Kersten (rijks ambtenaar)
1893F.J. Riepsaame
1908H.D. Heijmans - K. Heijmans (vleeschhouwerij en huidenhandelaar) - J. Joëls (reiziger)
Kruisstraat 21 (1909)
1910K. Heijmans (vleeschhouwerij en huidenhandelaar)
1928K. Heijmans
Kruisstraat 21a
Kruisstraat 21a (1909)
19??van Haaster (Frans Décor)
200559 Design
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 52

n: vermelding in een voetnoot