afb. G.J. Dukker

Kruisstraat 10

De Toirtse en Brille

Mosmans

Kruisstraat

45
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 45
Rijksmonument

Kruisstraat 10

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Vermelding
1738

Schepenbank Vught en Cromvoirt 1558-1810

... ledige plaetse met klijn agterhuysje gemeenlijk genaampt de Torsse en Bril agter de minderbroeders ...
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Adresboeken
Kruisstraat 10
Kruisstraat H 175 (????)
1865F.M.E. van Thielen (E.r. kolonel kommandant van het 5e reg. infanterie)
1875J.R. Scheuer (directeur der verzekeking-maatschappij der nationale militaire 'Eendragt'.)
Kruisstraat H 224 (1880)
1881J.A. Scheuer (sigarenfabriekant) - J.B. Scheuer (directeur der verzekering-maatschappij der nationale militie ,,Eendracht'')
Kruisstraat 10 (1909)
1910S. Frank (in manufacturen)
1928W. Aalberts - mej. I. Coumans - W. Kuijpers - J.G. Wouters
1983J. Lelyveld en Zn. B.V. (schilders- en glazeniersbedrijf)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 53

R.J.P.M. (René) Vroomen Wapens in 's-Hertogenbosch, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch (2021) 21

n: vermelding in een voetnoot