afb. Jan Verhoeff, 12 april 1978

Schoolgebouw

Kruisbroedershof 31

Adresboeken
Kruisbroedershof 31
Kruisbroedershof G 65 (????)
1908wed. J.H. Hoos
Kruisbroedershof 31 (1909)
1910M. Siebers (sigarenmaker)
1923Antonius van den Bosch (voerman)
1928J.C. van Dongen
1943A. van de Bosch