Tweede Korenstraatje 9

De Korenzak

Bouwhistorie

'De Korenzak' (1700)

Tweede Korenstraatje 9

244
Literatuur
M 841.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 244
Mosmans

Lange Korenstraat

53
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 53
Adresboeken
Tweede Korenstraatje 9
Eerste Korenstraatje B 360 (????)
1865wed. A.A. Heeren (winkelierster in varkensvleesch)
Tweede Korenstraatje B 360 (????)
1875J.F. van den Eerenbeemt (winkelier in spek)
Tweede Korenstraatje B 388 (1880)
1881J.F. van den Eerenbeemt (spekslager)
Tweede Korenstraatje 9 (1909)
1910wed. J.F. v.d. Eerenbeemt (speksl.)
1928A.C. Cornelis - fa. wed. J.F. v.d. Eerenbeemt-Heeren