Tweede Korenstraatje 12-14

Het Roothuis

Bouwhistorie

'Het Roothuis'

Tweede Korenstraatje 12 en 14

265
Literatuur
M 831 en 832.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 265
Mosmans

Lange Korenstraat

53
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 53
Adresboeken
Tweede Korenstraatje 12
Eerste Korenstraatje B 367 (????)
1865wed. P.J. Kitselaar (winkelierster in schoenen) - A. Willems (smid)
Tweede Korenstraatje B 367 (????)
1875M.F. van Gurp (mr. schoenmaker)
Tweede Korenstraatje B 396 (1880)
1881A. Banchampet (winkelier)
1908P.A. Vaal (boekbinder, handel in visch en kaas)
Tweede Korenstraatje 12 (1909)
1910P.A. Vaal (boekbinder, handel in visch en kaas)
1928M. Bertrums
1943H.L. Halewijn (kleermaker)
Tweede Korenstraatje 14
Eerste Korenstraatje B 368 (????)
1865J. van den Eerenbeemt (mr. kuiper)
Tweede Korenstraatje B 368 (????)
1875(8): H. van den Eerenbeemt (sigarenfabriekant) - wed. P.J. Kitslaar (baker)
Tweede Korenstraatje B 397 (1880)
1881H. van den Eerenbeemt (sigarenfabriek)
1892A. Ruttiger (barbier)
1908H.W. Kitslaar (schoenwinkelier)
Tweede Korenstraatje 14 (1909)
1910H.W. Kitslaar (schoenwinkelier)
1928N. Zopfi