afb. G.J. Dukker

Korenbrugstraat 11

St. Christoffel

Mosmans

Kruisstraat

46
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 46
Rijksmonument

Korenbrugstraat 11

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Charter
1623

Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845

Akte van verkoop, verleden voor Gerard van Broechoven en Aalbert van den Dungen, schepenen van 's-Hertogenbosch, door Jasper van den Broeck Lambertszn aan Anthonis, zoon Jacob Anthonisse, bierbrouwer, van huis "Sint-Christoffel", met brouwhuis, brouwketels enzovoort, staande aldaar aan Korenbrug, 10 oktober 1623.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) 221.863
Adresboeken
Korenbrugstraat 11
Korenbrugstraat H 164 (????)
1865G.W. Schute (firma gebr. Scholte) koopman in manufacturen
1875G.W. Schutte (firma gebr. Scholte) koopman in manufacturen
Korenbrugstraat H 212 (1880)
1881G.W. Schutte (firma gebr. Schulte, koopman in manufacturen)
1908Gebr. Scholte (kooplieden in manufact. en leder, en gros)
Korenbrugstraat 11 (1909)
1910Gebr. Scholte (in manufacturen en leder) grossiers
1928fa. Gebr. Scholte - H.J. Schute
1943Gebrs. Scholte (lederhandel)
2005? (Restaurant Brasserie Christoffel)