afb.

Koningsweg 45

Gemeentelijk monument

Koningsweg 45-47

2
3
4
6
Literatuur
ít Zand. De eerste uitleg van ís-Hertogenbosch na de opheffing van de vestingstatus in 1874, ís-Hertogenbosch 2008 (uitgave cult.historische vereniging ĎDe Boschboomí); Verhees, E. & Vos, A., Historische atlas van ís-Hertogenbosch. De ruimtelijke ontwikkeling van een vestingstad, Amsterdam 2005.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Adresboeken
Koningsweg 45
Koningsweg 45 (????)
1928G. Kosters
1943J.A.E. van Engelenbrug (onderwijzeres en telefoniste 1e klas) - I.H.J. Vink-Boelens