Kerkstraat 44-46 : De Krijnenberg

architect pui: Architectenburo Robben bv. uit Tilburg

Mosmans

Kerkstraat

64
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 64
Adresboeken
Kerkstraat 44
Kerkstraat A 64 (????)
1865F.J. Everts (arrondissementsijker)
1875J.G. Losgert (notaris)
Kerkstraat A 60 (1880)
1881J.G. Losgert (notaris)
Kerkstraat 44 (1909)
1910H.A. Bonsel (accountant)
1928J.N.A. van den Dungen - E.M. Zweekhorst
1960(sanitair - dakbedekking) - Kuilenburg-Wijnbeek N.V. - metalen - riolering
Kerkstraat 46
Kerkstraat A 63 (????)
1865mr. J.J. Suijs (advokaat)
1875M.C. Cuijper (partikuliere) - mej. C.C. Suijs (partikuliere)
Kerkstraat A 59 (1880)
1881wed. H. van Meerwijk (partikuliere)
1908Jos. Jonkergouw (leeraar kon. school, kunstdrijver)
Kerkstraat 46 (1909)
1928mej. M.J.A.M. Jonkergouw - mej. J.M. Sweerts
1943wed. M.E. Dankers-Janssen - G.A.H. Kuijpers (kleermaker) - Gerard Kuypers (huis van fijne maatkleding voor dames en heeren)
1960J.P.A. Vugts (makelaarskantoor)