afb. G.J. Dukker

Kerkstraat 67

Langs Bossche Monumenten
Mosmans

Kerkstraat

65
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 65
Sasse van Ysselt

Het huis no. 67

345
346
347
348
349
Noten
1.Hij was zoon van Steven van Teffelen, raad van den Bosch en eigenaar van het kasteeltje Couwenberg onder Vught, en diens eerste vrouw Johanna Messiere; zijne tweede vrouw was Aletta Darramouth.
2.Hij was Hendrick Jansz Verheyden, die huwde met Catharina van Berckel, dochter van Theodorus en Ulanda Kuysten en welke hem schonk eene dochter Maria Verheyden, die trouwde met Claudius de Pottere.
3.Het huis van Steven du Mont stond ter plaatse, waar het tegenwoordige Postkantoor zich bevindt. Hij was drukker der stad den Bosch; den 30 November 1683 stond hij ten overstaan van Schepenen van den Bosch aan zijne zes kinderen, door hem verwekt bij wijlen zijne huisvrouw Johanna Kerffs, af zijn hier bedoeld huis, dat hij gekocht had van de erven van mr. Henrick van Eyndoven; item zijn huisraad, gouden zilverwerk en de winkeldrukkerij met al het daartoe behoorend gereedschap en persen; zijne kinderen waren: Johanna du Mont; Johan du Mont, die zijnen vader als stadsdrukker opvolgde en ook eigenaar van diens voormeld huis was; Maria du Mont, gehuwd met Johannes Kerckhoven; Mechlina Clara du Mont, gehuwd met Jacob Hasevoet, schepen van den Bosch; Gellius du Mont, predikant van Heeswijk en Dinther en Juliana Elisabeth du Mont. (Men zie over Steven du Mont Taxandria XVI p. 22 en vlgd. en over Johan du Mont eod. p. 83 en vlgd.)
4.Peter Karsman was gehuwd met Maria Catharina Dedel, dochter van mr. Cornelis Dedel, advocaat te den Haag en Anna Suyskens van Dinther; hij had van haar eene dochter Cornelia Justina Karsmans, die in 1674 nog minderjarig was. Later schijnt hij hertrouwd te zijn met Anna van Roermont, die hem dan schonk eenen zoon Gijsbertus Norbertus Henricus Karsmans.
5.Over de genealogie van diens geslacht zie men nog Maandblad Nederl. Leeuw XXX p. 7.
6.Taxandria V p. 115 en XX p. 22.
7.Men zie over hem Dl. I blz. 184.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 345-349
Adresboeken
Kerkstraat 67
Kerkstraat A 125 (????)
1865A.F. van Lierop (dokter in de genees-, heel- en verloskunde) - J.H.H. de Poorter (dokter in de genees-, heel- en verloskunde)
1875A.F. van Lierop (doctor in de genees-, heel- en verloskunde) - M.P.E.E.H. Stoop (1e luit.-adjud. depot)
Kerkstraat A 124 (1880)
1881A.F. van Lierop (docter in de genees-, en heel- en verloskunde)
1908jhr. P.J.J.S.M. van der Does de Willebois (burgemeester)
Kerkstraat 67 (1909)
1910jhr. P.J.J.S.M. van der Does de Willebois (burgem.)
1928jhr. P.J.J.S.M. van der Does de Willebois
1943fa. Bemelmans en Co. (handel in koloniale waren) - N.V. Bank voor effecten en handelszaken