afb.

Keizerstraat 2

De Floyde poort of het Wagenschot

Twee panden onder een dak die al omstreeks 1350 vermeld worden. Van 1914-1922 diende het als eerste huisvesting voor de P.N.E.M., daarna werd 't gesloopt t.b.v. de doorbraak Prins Bernhardstraat.
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. Jubileumwandeling 1
Sasse van Ysselt

De Floyde poort of het Wagenschot

43
44
45
46
47
48
49
50
Noten
1.Men zie hierover nog Reg. no. 108 f. 292.
2.Zie Reg. no. 424 f. 278 vso.
3.Zij was de dochter van Peter van Hemstelroy (of Henselrode) Sylvesterszn. (Reg. no. 458 f. 587).
4.Diens vrouw was Catharina Adriana Buyster, dochter van Evert en Catharina van Ceulen.
5.Zijne zuster Gijsberdina van Beugen was gehuwd met Cornelis van Horenbeeck, koopman te den Bosch.
6.In de 16e eeuw leefde in de Meierij van den Bosch een mr. Jan van Tulder genaamd Lemnius, wiens dochter Jenneken huwde met Johan van Winteroy; deze echtelieden waren de grootouders van Hendrik van Winteroy, drossaard van Deurne en Asten. Gerard Frans Lemnius schout van Santhoven en geboren te den Bosch, werd in 1658 in den adelstand verheven.
7.Tielemanus Ermers namens zijne moeder Margaretha Lemnius wed. van Andries Ermers en Anna Margaretha Lemnius, de beide laatsten ook namens de absente Lemnius'sen, verkochten 14 November 1724 (Reg. no. 541 f. 344) een huis met tuin in de Gelderstraat te Hilvarenbeek en andere onroerende goederen aldaar aan Lambert Monen.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 43-50
Adresboeken
Keizerstraat 2
Keizerstraat G 220 (????)
1865J.F. Keiser (aide-essaijeur bij het kantoor van gouden en zilveren werken) - mr. J.W. Keiser (L.r. bewaarder der hypotheken en kadaster)
1875J.F. Keiser (comm. stempelaar bij het kantoor van waarborg voor gouden en zilveren werken) - mr. J.W. Keizer (bewaarder der hijpotheken en het kadaster)
Keizerstraat G 208 (1880)
1881H.J.F. Broekmans (boekhouder) - L.J. Govers (deurwaarder bij de arrondissements rechtbank)
1908J.R. de Mildt (hoofd der protestantsche school)
Keizerstraat 2 (1909)
1910J.R. de Mildt (hoofd eener school)
1923Cornelis Emons (2e concierge Koninklijke School K.T.A.)
1943J.P. van d. Pol (kant. bed.) - F.W.A. Stijgers (pensionhoudster) - H.C.A. Stijgers (pensionhoudster)