afb. 31 augustus 1953

Karrenstraat 30

Vanaf de hoek Eerste Korenstraatje voorgevels huisnummers 24-32.
Stadsarchief (0067057)
Bouwhistorie

Karrenstraat 30

423
Literatuur
CB 1520 f 46; CB 1573 f 49v; M 812; Z 1547; Z 1552/'53.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 423
Adresboeken
Karrenstraat 30
Karrenstraat B 341 (????)
1865P. Beunis (metselaar)
Karrenstraat B 367 (1880)
1881P. Peetsol (knecht der stoombooten en tapper)
1894Gezusters Peetsol
1908W. Peetsolt (tapperij en bestelhuis)
Karrenstraat 30 (1909)
1910W. Peetsolt (tapperij en bestelhuis)
1928J.J. Blom - mej. L. Peetsol
1943J.J. Blom (koffiehuishouder)
1991Hans Houben (café de Spotvogel)