afb. A.F.A.M. Wetzer, 4 augustus 2007

Karrenstraat 22

De Verloren Soon

Bouwhistorie

'De Verloren Soon' (1573)

Karrenstraat 22 / Eerste Korenstraatje 2-4

436
437
Literatuur
CB 1520, f 45v; GAHt, Oud archief, doos 362, bijlage a13; M 822; Z 1502/'3, f 59v.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 436-437
Kelder
Kelder
Mosmans

Karrenstraat

52
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 52
Rijksmonument

Karrenstraat 22

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Afbeeldingen
  • ca 1919
  • 2006
Adresboeken
Karrenstraat 22
M 822

Karrenstraat B 338 (????)
1865P.R.T. van der Heijden (postillon en herberg) - J. Rothschild (koopman in manufacturen) - G.L.P. Wildschut (pandbewaarder in de bank van leening)
1875P.R.T. van der Heijden (postillon en tapper)
1875A.L.F. Coelen (gep. gemeente ambtenaar) - W. Nathan (koopman in manufacturen) - B.A. van der Zoo de Jong (2e luit. vierde bataillon)
Karrenstraat B 364 (1880)
1881J. Kappen (tapper)
1908P.C. van Bokhoven (tapper)
Karrenstraat 22 (1909)
1910P.C. van Bokhoven (tapper)
1928G.A. Raijmakers
1943G.A. Raijmakers (caféhouder)
1991Maria Palmen (Rockcafé)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 41

n: vermelding in een voetnoot