Karrenstraat 2-4

De Drie Gerstebrooden

Bouwhistorie

'De Drie Gerstebrooden'

Karrenstraat 2-4

433
434
Literatuur
CB 1520, f 45v; CB 1573, f 48v; M 828; vSvY III, 517.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 433-434
Mosmans

Karrenstraat

52
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 52
Adresboeken
Karrenstraat 2
Karrenstraat B 332 (????)
1865A. Oomen (vleeschhouwer) - wed. A.J.P. Retterich (gepensionneerde)
1875E.W. Hildebrant (commies der posterijen) - A. Oomen (vleeschhouwer)
Karrenstraat B 358 (1880)
1881A. Oomen (vleeschhouwer)
1908H. Bex (bierhandel) - C.W.M. Trimbosch (biljartfabrikant)
Karrenstraat 2 (1909)
1910H. Bex (bierhandel) - C.W.M. Trimbos (biljartfabrikant)
1928H. Glaudemans
Karrenstraat 4
Karrenstraat 358a (????)
1908L.H. v.d. Heuvel (gasfitter)
Karrenstraat 4 (1909)
1910F. Backers (goudsmid) - A. van Geffen (agenturen) - L.H. v.d. Heuvel (gasfitter en koperslager) - A. Hoedemaker (kapper)
1923Joannes, L.H. Bergmans (goudsmid)
1928W. Kennis - J.P.A. Neijman - J.G.W. van Weert - G.M. van der Wielen