afb. A.F.A.M. Wetzer, 9 oktober 2005

Karrenstraat 18-20

De Drie Snoecken

Bouwhistorie

'De Drie Snoecken'

Karrenstraat 20

436
Literatuur
CB 1520, f 45v; CB 1573, f 49; M 823.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 436
Mosmans

Karrenstraat

52
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 52
Rijksmonument

Karrenstraat 20

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Karrenstraat 18
Karrenstraat B 362a (????)
1908C. van Baardwijk (inspect. levensverz.) - W. Wingender (kellner)
Karrenstraat 18 (1909)
1910J. Lepelaars (schilder)
1928J.F. van Rooij
1943J.F. van Rooij (metselaar)
Karrenstraat 20
Wijk G ? (????)
1832Aldegonda en Maria Theunissen (renteniersters)(eigenaar)
Karrenstraat B 337 (????)
1865A. van Gehugten (mr. kuiper)
1875gebr. J.A. van Gehugten (mr. kuiper)
Karrenstraat B 363 (1880)
1881gebr. J.A. van Gehugten (mr. kuiper)
1908J.A. van Gehugten (kuiper) - A. Leenders (goudsmid)
Karrenstraat 20 (1909)
1910wed. Aangenendt - J.A. van Gehugten (kuiper)
1928C.P.L. Janssens
1943G.H.H. Mosmller (sigarenmaker)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 41

n: vermelding in een voetnoot