afb.

Karrenstraat 15-13

Inden Eenhoorn

Dit pand, onderdeel van een groot complex van een plaatselijke kledingmagazijn, bestond vroeger uit twee huizen no. 9-11, bekend als herberg 'Het Greel' in 1579, en no. 13-15, herberg 'De rode Eenhoorne', die reeds in de zestiende eeuw wordt genoemd. Blijkens een jaartalsteen in de voorgevel heeft dit pand in 1779 zijn huidige gevel gekregen. Als gevolg van een vergroting van de winkel en de behoefte om in de Karrenstraat een representatief karakter aan de zaak te geven, heeft een grote interne verbouwing plaats gevonden. Hierbij is de onderpui vernieuw en de bovenpui gerestaureerd. De beide achtertopgevels zijn als laatste gegeven van de oorspronkelijke bebouwing eveneens behouden.
Brabantia juli 1970
Bouwhistorie

'Inden Eenhoorn' (1502)

Karrenstraat 13-15

242
Literatuur
M 796; vSvY III, 554; Z 1502/'3; Z 1507/'8.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 242
Mosmans

Karrenstraat

52
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 52
Artikelen
1965

Redactie

Den Bosch Monumentenstad
Brabants Dagblad zaterdag 21 augustus 1965 (foto)
 
Adresboeken
Karrenstraat 15
Karrenstraat B 355 (????)
1865J.H.A. Michelsen (predikant bij de Evang. Luthersche gemeente) - wed. J. Schut (logementhoudster)
1875wed. J. Schut (logementhouder)
Karrenstraat B 383 (1880)
1881wed. J. Schut (hotelhoudster) - J.P. de Vassij (bewaarder der hypotheken en van het kadaster)
1908A.A. van den Berghe (rijksambtenaar) - W.H.J. Metselaar (mr. smid en rijwielherst.)
Karrenstraat 15 (1909)
Karrenstraat 13
Karrenstraat B 383a (1908)
Karrenstraat 13 (1909)
1910W. Dubbeld (kleermaker)
1928J.M.A. Foppele
1943H. Marcolina (terrazzowerker)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 39

n: vermelding in een voetnoot