Karrenstraat 11-9

Het Greel

Bouwhistorie

'Het Greel' (1579)

Karrenstraat 9-11

242
Literatuur
B 1601; CB f 48v 1573; M 795; vSvY III, 554; Z 1505/'06.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 242
Mosmans

Karrenstraat

52
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 52
Rijksmonument

Karrenstraat 9

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Karrenstraat 11
Karrenstraat B 383b (1908)
Karrenstraat 11 (1909)
1928H.C. Pouw
1943J.F. van Bers (kantoorbed. bedrijfsorg.) - H.L. Delmee (sigarenmaker) - H.A. van d. Pennen - A. Zoetekouw (sigarenmaker)
Karrenstraat 9
Karrenstraat B 383c (1908)
Karrenstraat 9 (1909)
1910W.H.J. Metselaar (mr. smid, rijwielherst. huis. art.)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 39

n: vermelding in een voetnoot