afb. Huib J. Plankeel, ca 1931

Sint Josephstraat 33

V.l.n.r. Marinus Frederik Plankeel jr., Anne Marie Plankeel en Marinus Frederik Plankeel voor het huis Sint Josephstraat 33 (later Kardinaal van Rossumplein 9). Op het bordje naast de deur: M.F. Plankeel, Rijksveearts.
Huib J. Plankeel
Afbeeldingen

na 1914

na 1914
   
Adresboeken
Sint Josephstraat 33
Sint-Josephstraat D 157 (1890)
1908H. Rutgers (leeraar R.H.B.S. en gymnasium)
Sint-Josephstraat 33 (1909)
1910H. Rutgers (leeraar R.H.B.S. en gymnasium)
1928M.F. Plankeel