afb. M. Bimmel, 13 november 2003

Sint Josephstraat 19

Gemeentelijk monument

Sint Josephstraat 19

1
2
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Adresboeken
19
Sint-Josephstraat D 164 (????)
1908J.A.W. van der Meulen (koopm.) - L.W.M. van der Meulen (koopm.)
Sint-Josephstraat 19 (1909)
1910J.A.W. v.d. Meulen (koopman) - L.W.M. v.d. Meulen (koopman)
1928J.C. Leeuwrik
1943C.C.E. Goossens (administrateur) - Fr.J.M. Goossens (musicus) - L.C.C.M. Goossens (schrijver P.T.T.) - M.C.A. Goossens (secretaresse Grontmij.)