afb.

Sint Josephstraat 18

Bossche monumenten

Scholencomplex St. Josephstraat

door Ed Hupkens

20
Stadsblad woensdag 4 oktober 2017 | 20
Rijksmonument

Sint Josephstraat 18

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
2007

J.M.M. van de Vaart

Aloysiusschool. Verbouwing tot gymzaal. Architect H.W. Valk, 1938.
Hendrik Willem Valk 1886-1973 (2007) 197
 
2016

Toine Janssen

De Fraters van Tilburg : Congregatie der fraters van O.L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid
's-Hertogenbosch 2016
Open Monumentendag
2010

Voormalige St. Aloysiusscholen

St. Josephstraat 18-20

De voormalige Lagere School en MULO, verbonden aan de Congregatie St. Aloysius, zijn gebouwd in 1895 en 1912. Beide gebouwen tonen de veranderingen in de schoolarchitectuur op de overgang van 19e naar 20e eeuw. Zo heeft de Lagere School (op nummer 18) een neogotische stijl. De bakstenen voorgevel heeft profielstenen, speklagen, een hardstenen plint, gevelstenen en sierankers.
De vensters zijn korfboogvormig, met siermetselwerk of gotische driepassen. De linkertopgevel heeft op de verdieping twee grote spitsboogvensters met traceringen, daartussen een beeld onder een baldakijn van St. Aloysius.
De hoofdtoegang, de achterkant en het trappenhuis zijn in 1950 gewijzigd. De architectonische monumentwaarde van het gebouw wordt vooral bepaald door de voorgevel, die een belangrijk onderdeel vormt van de 19e-eeuwse St. Jozephstraat. Op nummer 20 huist momenteel kunstenaarsinitiatief Nova Zembla. In de oude klaslokalen zijn ateliers gevestigd, waar 32 beeldend kunstenaars werken.
Magazine Open Monumentendag (2010) 23
 
2015

Voormalige Sint-Aloysiusscholen

De voormalige lagere school en MULO, verbonden aan de Congregatie Sint-Aloysius zijn gebouwd voor de Sint-Jansparochie in respectievelijk 1895 en 1912. In het recente verleden waren de beide schoolgebouwen in gebruik als IVO-MAVO. De schoolgebouwen tonen de veranderingen in de schoolarchitectuur tussen het eind van de 19e en de eerste decennia van de 20e eeuw.
De lagere school (Sint-Josephstraat 18) is gebouwd in neogotische stijl (1895). De naastgelegen voormalige MULO-school (Sint-Josephstraat 20) is in 1912 een uitbreiding van de lagere school. Dit bakstenen pand telt drie bouwlagen met een kapverdieping onder een schilddak en twee torens met tentdaken en pirons. De gevel is geornamenteerd met speklagen, onder andere van witte en geel geglazuurde baksteen, sierankers en gevelplaten met 'MULO', 'SINT-ALOYSIUSSCHOOL' en 'ANNO 1912'.
Magazine Open Monumentendag (2015) 29
 
Adresboeken
Sint Josephstraat 18
Sint-Josephstraat C 73b (????)
Sint-Josephstraat 18 (1909)
1910wed. A. van Roosendaal (concierge)
1928St. Aloysiusschool
1936R.K. U.L.O. school 'St. Raphaël'
1960R.K. Middelbare Handelsavondschool - R.K. U.L.O. school voor jongens
1975R.K. Bijzondere jongensschool
1985R.K. IVO-MAVO