Sint Josephstraat 12

Koppers
's-Hertogenbosch 29 maart 2012
Adresboeken
Sint Josephstraat 12
2e Nieuwstraat C 72 (????)
1865J.G.M. van Vugt (boekhouder)
1875dr. J. Schlüngel (leeraar aan 's Rijks H.B. school)
2e Nieuwstraat C 71 (1880)
1881wed. G.J. Ringelands (gebreide woll. goed.)
Sint-Josephstraat C 71 (????)
1908A.W. Stoures (boekdrukker)
Sint-Josephstraat 12 (1909)
1910A.W. Steures (boekdrukker)
1928J.N. van der Ven
1943A.P. van Leeuwen (onderwijzeres) - Th.M.C. van Leeuwen (onderwijzeres)