afb.

Sint Josephstraat 1

Sint Annagesticht / St. Leonardusgesticht

Het Sint Annagesticht met op de achtergrond de toren van de Sint Janskerk omstreeks 1912. Op initiatief van mr. N. Sassen, voorzitter van het College van Regenten over de Godshuizen, werd in 1856 achter het oudemannen- en vrouwenhuis een gesticht opgericht tot verpleging van arme jongens en mannen. Zij werden door de bevolking de garde van Napoleon genoemd, omdat bovengenoemde heer Sassen de voornaam Napoleon droeg. Na enkele jaren werden zij overgebracht naar de voormalige Hoogere Burger School op de Papenhulst. De vrijgekomen ruimte werd bestemd voor oude vrouwen uit het "Arme Vrouwen- en Meisjesgesticht" in de Schilderstraat, die er in 1907 hun intrek namen. Het kreeg toen de naam Sint Annagesticht.
's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 2
Rijksmonument

Sint Josephstraat 1

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Verhalen en legenden

St.-Jozefgesticht

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 26 september 1991
Artikelen
1991

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : St.-Jozefgesticht
Brabants Dagblad donderdag 26 september 1991 (foto)
 
Adresboeken
Sint Josephstraat 1
Sint-Josephstraat D 171 (????)
1908M.G. van Rossum (overste St. Antonius gesticht)
Sint-Josephstraat 1 (1909)
1910St. Annagesticht
1928St. Leonardusgesticht
1943wed. A.C. Mangé-van Hees - wed. J.G. Sabel-van Drunen - wed. J. de Wit-Danklof
1979Bibliotheek en Prentenkabinet van het Prov. Genootschap
Sint Josephstraat 1a
Sint-Josephstraat 1a (????)
1928St. Annagesticht
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 38, 39

n: vermelding in een voetnoot